Car Tyres in Blagoevgrad

Phone number: 073 88 08 77

Address: Blagoevgrad, bul.Dimitar Solunski 60

Phone number: 02 957 11 65

Address: Sofia, Knyazhevo ul. Lyublyana 69