Cafes in Pazardzhik

Phone number: 034 442 483

Address: Pazardzhik, Gen.I.V.Gurko 2

Phone number: 034 440 974

Address: Pazardzhik, 2 yanuari 14

Phone number: 034 443 335

Address: Pazardzhik, Gen.I.V.Gurko 3

Phone number: 088 8686181

Address: Pazardzhik, Balgariya 13

Phone number: 034 485 173

Address: Pazardzhik, Han Krum 5

Phone number: 034 445 813

Address: Pazardzhik, Vazrazhdane 1

Phone number: 034 442970

Address: Pazardzhik, VIT DVE 11

Phone number: 034 456034

Address: Pazardzhik, Petar Bonev 17

Phone number: 034 441 059

Address: Pazardzhik, Belasitsa 18

Phone number: 034 454763

Address: Pazardzhik, Naycho TSanov 53