Cable Operators in Varna

Phone number: 052 637 371

Address: Varna, Batak 4, ap. 24

Phone number: 052 301 301

Address: Varna, Mir 6

Phone number: 052 603930

Address: Varna, M.Balabanov 7

Phone number: 0361 61612

Address: Kardzhali, Balgariya 58 ent. V