Cable Operators in Kardzhali

Phone number: 0361 61612

Address: Kardzhali, Balgariya 58 ent. V