Cable Operators in Gorna Oryahovitsa

Phone number: 0618 60639

Address: Gorna Oryahovitsa, TSar Osvoboditel

Phone number: 0618 60505

Address: Gorna Oryahovitsa, G.Izmirliev 4