FONDATsIYa MEJDUNARODNA BLAGOTVORITELNA FONDATsIYa ZA RAZVITIE NA ISLYaMSKATA KULTURA HAFAZIBRAHIM GENDJEV

Address: Sofia, TSar Osvoboditel 8A

Phone number: 02 9807335

This is the way that in our Golden Pages has been entered Fondatsiya Mejdunarodna Blagotvoritelna Fondatsiya Za Razvitie Na Islyamskata Kultura Hafazibrahim Gendjev with address Sofia, TSar Osvoboditel 8A and phone 02 9807335. The main activity of the company is Fondatsiya Mejdunarodna Blagotvoritelna Fondatsiya Za Razvitie Na Islyamskata Kultura Hafazibrahim Gendjev is "Foundations". If you write by mistake the name of the company in latin characters, you will see FONDATsIYa MEJDUNARODNA BLAGOTVORITELNA FONDATsIYa ZA RAZVITIE NA ISLYaMSKATA KULTURA HAFAZIBRAHIM GENDJEV or FONDATsIYa MEJDUNARODNA BLAGOTVORITELNA FONDATsIYa ZA RAZVITIE NA ISLYaMSKATA KULTURA HAFAZIBRAHIM GENDJEV. If you use phonetic or BDS layouts, you are probably searching for Fondatsiya Mejdunarodna Blagotvoritelna Fondatsiya Za Razvitie Na Islyamskata Kultura Hafazibrahim Gendjev if you have entered FONDATsIYa MEJDUNARODNA BLAGOTVORITELNA FONDATsIYa ZA RAZVITIE NA ISLYaMSKATA KULTURA HAFAZIBRAHIM GENDJEV or FONDATsIYa MEJDUNARODNA BLAGOTVORITELNA FONDATsIYa ZA RAZVITIE NA ISLYaMSKATA KULTURA HAFAZIBRAHIM GENDJEV.