Car Dealerships in Kardzhali

Phone number: 087 831 08 05

Address: Kardzhali, Vazrozhdentsi, Noviya most