ATMs in Svishtov

Address: Svishtov, ul.TSar Osvoboditel 6A

Address: Svishtov, ul.Petar Angelov 18