ATMs in Pavel Banya

Address: Pavel Banya, pl. Osvobozhdenie 6