ATMs in Hadzhidimovo

Address: Hadzhidimovo, ul.Vasil Levski 1