ДКЦ - поликлиники в Провадия

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЦАРИЦА ЙОАННА-ПРОВАДИЯ

Провадия, Георги Димитров 1

Фирма МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЦАРИЦА ЙОАННА ПРОВАДИЯ ООД с адрес гр.Провадия, ул. Георги Димитров 1 и телефон 0518 42181. Основната дейност на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЦАРИЦА ЙОАННА-ПРОВАДИЯ ООД е ДКЦ - поликлиники.

Телефон: 052 500 030

Адрес: Варна, Сливница 166 ет. 4

Телефон: 052 510397

Адрес: Варна, Вл.Варненчик бул.К.Фружин

Телефон: 052 613828

Адрес: Варна, Цар Освободител 100

Телефон: 052 634 975

Адрес: Варна, Т.Димов 28

Телефон: 052 642013

Адрес: Варна, Д.Войников 11

Телефон: 052 612 834

Адрес: Варна, Стефан Караджа 28