Заведения за бързо хранене в Силистра

телефон: 086821553

адрес: Силистра, Хан Крум 7А

 

телефон: 086821984

адрес: Силистра, пл. Свобода

 

телефон: 0898 604 349

адрес: Силистра, Добруджа 26

 

телефон: 0888 959 006

адрес: Силистра, Серес 31