Заваряване и запояване в България

Телефон: 02 9310913

Адрес: София, Илиянци 14,сградата на Строителна механизация

Телефон: 064 882111

Адрес: Плевен, Гривишко шосе 6

Телефон: 02 9202006

Адрес: София, Сердика, ул.Арх.Петко Момчилов 4

Телефон: 089 8666396

Адрес: София, Никола Мушанов 114А

Телефон: 064 882111

Адрес: Плевен, Гривишко шосе 6

Телефон: 0898 317 766

Адрес: Русе, Хотел Балкан, стая 108 ул. Хан Аспарух

Телефон: 064 882111

Адрес: Плевен, ул. Гривишко шосе 6