Затвори и изправителни заведения в Пловдив

Телефон: 032 697180

Адрес: Пловдив, Ал.Стамболийски 4

Телефон: 032 698981

Адрес: Пловдив, Ал.Стамболийски 4