Затвори и изправителни заведения в България

ЗАТВОР

телефон: 032698981

адрес: Пловдив, Ал.Стамболийски 4

Затвори и изправителни заведения