Застрахователна дейност в Варна

ЗД ЕВРОИНС Варна 2

Варна, ул. Софроний Врачански 8, между НОИ и БНБ

ЗД Евроинс АД предлага: застраховка 'Гражданска отговорност, свързана с притежаването и ползването на МПС'; застраховка 'Каско на МПС'; застраховка 'Имущество'; застраховки 'Злополука и общо заболяване'; застраховка 'Помощ при пътуване'.

ЗД ЕВРОИНС ВАРНА

Телефон: 052608820

Варна, ул. Охрид 26

ЗД Евроинс АД предлага - застраховка Гражданска отговорност, свързана с притежаването и ползването на МПС, застраховка Каско на МПС, застраховка Имущество, застраховки Злополука и общо заболяване, застраховка Помощ при пътуване.

Телефон: 052 650608

Адрес: Варна, Проф.д-р А.Златаров 6

Телефон: 052 601113

Адрес: Варна, Кръстьо Мирски 19

Телефон: 052 630 011

Адрес: Варна, Цар Освободител 109

Телефон: 052 605880

Адрес: Варна, Елисавета Багряна 14

Телефон: 052 602775

Адрес: Варна, Кап. Петко Войвода 34

Телефон: 02 963 26 84

Адрес: София, Евл.Георгиев 13

Телефон: 052 603726

Адрес: Варна, ул. Генерал Паренсов 3 ет. 2