Застрахователна дейност в Варна

ЗД ЕВРОИНС Варна 2

Варна, ул. Софроний Врачански 8, между НОИ и БНБ

ЗД Евроинс АД предлага: застраховка 'Гражданска отговорност, свързана с притежаването и ползването на МПС'; застраховка 'Каско на МПС'; застраховка 'Имущество'; застраховки 'Злополука и общо заболяване'; застраховка 'Помощ при пътуване'.

ЗД ЕВРОИНС ВАРНА

Телефон: 052608820

Варна, ул. Охрид 26

ЗД Евроинс АД предлага - застраховка Гражданска отговорност, свързана с притежаването и ползването на МПС, застраховка Каско на МПС, застраховка Имущество, застраховки Злополука и общо заболяване, застраховка Помощ при пътуване.

Телефон: 052 633055

Адрес: Варна, Дунав 15 ет. 1 ап. 4

Телефон: 034 440056

Адрес: Пазарджик, Пловдивска 29

Телефон: 052 630775

Адрес: Варна, ул. Радко Димитриев 35

Телефон: 052 602775

Адрес: Варна, Кап. Петко Войвода 34

Телефон: 052 621 150

Адрес: Варна, Кръстьо Мирски 19 ап. 3