Застрахователна дейност в Асеновград

ЗД ЕВРОИНС АСЕНОВГРАД

Асеновград, пл. Изложение 1, Търговски център Чая

ЗД Евроинс АД предлага - застраховка Гражданска отговорност, свързана с притежаването и ползването на МПС, застраховка Каско на МПС, застраховка Имущество, застраховки Злополука и общо заболяване, застраховка Помощ при пътуване.

Телефон: 0331 65155

Адрес: Асеновград, Речна 2

Телефон: 0331 64069

Адрес: Асеновград, 3 март 16