Язовири и каскади - строителство, поддръжка и експлоатация в Раднево