Вторични суровини в Велико Търново

Телефон: 062 600 139

Адрес: Велико Търново, Н.Габровски 61

Телефон: 062 600810

Адрес: Велико Търново, Дълга Лъка, Товарна Ж.П. Гара