Вторични суровини в Търговище

Телефон: 088 5913615

Адрес: Търговище, База Търговище индустриална зона

Телефон: 0601 63407

Адрес: Търговище, Индустриална зона