Висши учебни заведения в Велико Търново

Телефон: 062 618333

Адрес: Велико Търново, Теодосий Търновски 2