Висши учебни заведения в България

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Телефон: 029652174; 029653601

София, бул. Св.Климент Охридски 8

Техническият университет-София е най-голямото висше техническо училище в страната. Повече от 70 години университетът подготвя специалисти в областта на техниката с модерна материална база, високо качество на обучение и международно признати дипломи.

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ - СЛИВЕН

Сливен, ул. Йордан Кювлиев 12А-1

Частен професионален колеж по мениджмънт - гр. Сливен подготвя кадри за всички отрасли на икономиката - предприемачество, ръководство на търговски фирми, мениджърство, туристически бранш, екскурзоводска дейност и финансов сектор.

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Телефон: 028195207

София, Студентски град

Университетът за национално и световно стопанство е най-старото, най-авторитетното и най-голямото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа. Усилията ни са насочени към това да бъдем лидер в българското висше образование.

Телефон: 068 603929

Адрес: Ловеч, д-р Съйко Съев 31

Телефон: 02 971 04 45

Адрес: София, ул. Маестро Михаил Милков 6-8