Ветеринарни аптеки в Разград

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ И ФУРАЖИ ОТ ФАРМА ТИЙМ

Телефон: 0892294428; 0898515984

Разград, ул. Неофит Рилски 11

Дистрибуция на ветеринарни медицински препарати, фуражи и фуражни добавки и храни за домашни любимци. Търговия с биоконцентрати, витаминно-минерални смеси, комбинирани фуражи. Ветеринарномедицинско обслужване и консултации от наши специалисти.

Телефон: 084 662573

Адрес: Разград, В.Левски бл. 1

Телефон: 084 621593

Адрес: Разград, България 34А

Телефон: 084 660428

Адрес: Разград, Св.Климент 3