Ветеринарно-санитарен контрол в България

Телефон: 084 661304

Адрес: Разград, ул. Ветеринарна 1

Телефон: 088 8964029

Адрес: София, Надежда 2 бл. 272 вх. Д

Телефон: 02 944 46 36

Адрес: София, Ген.Д.Николаев 7