Външнотърговска дейност в Силистра

Телефон: 086 820015

Адрес: Силистра, Шар планина 17, ет.2, офис 6