Трудова медицина и оценка на риска на работното място в Сливен

РЕЛ

Сливен, ул. Д. Добрович 5-Б-14

Орган за контрол в областта на безопасни и здравословни условия на труд. Орган за контрол от вида С, валиден до 29.11.2017 г. Контрол по електробезопасност и оценка въздействието на физичните фактори на работната среда. Лаборатория за кабелни повреди

Телефон: 0675 35387

Адрес: Севлиево, ул. Христо Спиридонов 3