Топлинна енергия - производство, измерване и отчет в Сливен