Тийм Билдинг

Така актуална напсоледък тази чуждица произлиза от английски:team - отбор, екип и build, building -  строеж, сграда, или по-просто казано означава изграждане на екип.Тиймбилдинг е идея за подобряване на екипната дейност на фирми, организации или институции .Психолози са разработили проекта тиймбилдинг именно с цел подобряване и улесняване на работата при наличие на голяма група от хора
Терминът означава процес при който най - често прилаганият принцип е този на колективните игри. Благодарение на тях участниците от колектива култивират способността си да работят в екип.Тийм билдингът е важен фактор за всяка среда, чиято цел е да извади на най-доброто от екипа, за да се осигури развитие, положителна комуникация, ръководни умения и способността за сътрудничество.
За осъществяването на такъв процес работят редица компании, които са специализирани в организирането на тийм билдинг. Тяхната цел е да организират събитието на най-точното и подходящо място в удачно за служителите време. Нерядко тийм билдинг се провежда не само за 1 ден, а процесът е съпътстван с фирмен уикенд и престой в хотел на целия екип, с цел провеждане на общи срещи, колективни занимания, опознаване на колегите взаимно, ролеви игри и симулации, активности за конструиране, логически задачи. Това е свързано с определена организационна работа, която е обект на дейността на компаниите , развиващи своята дейност в сектора за организиране на тийм билдинг.
Освен релаксиращи, програмите за тийм билдинг могат да са и тематични: приключенски и адреналинови програми. Тиймбилдинг може да се провежда както на море, така и в планината или на река, под формата на рафтинг.