Телевизия в Търговище

Телефон: 0601 62725

Адрес: Търговище, Кюстенджа 7