Телевизия в Сливен

Телефон: 089 5654453

Адрес: Сливен, Левски ул. Дрин 5