Телевизия в Ракитово

ДЕЙМОС

Телефон: 0885121605

Ракитово, ул. Христо Ботев 3А

Деймос ЕООД е кабелен оператор, предлагащ телекомуникационни услуги за предаване на телевизия и интернет на територията на община Ракитово, Област Пазарджик. Деймос ТВ е компания, ориентирана към потребностите на клиентите от висококачествени услуги.

Телефон: 034 440447

Адрес: Пазарджик, Завоя на Черна 4