Телевизия в Нова Загора

Телефон: 0457 226 50

Адрес: Нова Загора, Ал. Стамболийски 3