Телевизия в Куклен

Телефон: 03115 3400

Адрес: Куклен, Славянска 3 вх. А