Телевизия в Сандански

Телефон: 0746 32240

Адрес: Сандански, Банска 2