Технически култури - влакнодайни, маслодайни и етерични в Пролом

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ КИТКА

Пролом,

Производство на селскостопански култури. Основно грозде, маслодайна роза, слънчоглед и др.