Технически култури - влакнодайни, маслодайни и етерични в Долна Митрополия

Телефон: 06552 2123

Адрес: Долна Митрополия, Индустриална зона

Телефон: 064 908 000

Адрес: Долна Митрополия, Индустриална зона