Таксита във Велико Търново

ИНТЕР ТАКСИ 44 СТАНЕВИ И СИЕ

телефон: 062630063

адрес: Велико Търново, Ал.Константинов 13

Таксита

КРИСИ-06-ИВАН ИВАНОВ

телефон: 062602182

адрес: Велико Търново, Никола Кабакчиев 4

Таксита

МЕТАН-ВТ

телефон: 062686868

адрес: Велико Търново, Стоян Михайловски 6

Таксита

ТОП ТРАНС 1

телефон: 062622644

адрес: Велико Търново, Никола Габровски 9

Таксита

МИТ ТАКСИ

телефон: 062601973

адрес: Велико Търново, Никола Габровски 9, ет. 1

Таксита

ЕВРО ТАКСИ

телефон: 0878 623 520

адрес: Велико Търново, кв. Триъгълника 12, ул. Оборище 12

Таксита

АСА

телефон: 062686868

адрес: Велико Търново, Панайот Хитов 17

Таксита

МИЛЕНИУМ ТАКСИ

телефон: 06261818

адрес: Велико Търново, Цанко Церковски 30

Таксита

АКАЦИЯ 98

телефон: 062686868

адрес: Велико Търново, Беляковско шосе 5

Таксита

СИЛВЪР МИНЧЕВИ И СИЕ

телефон: 062630029

адрес: Велико Търново, Ал.Константинов 13

Таксита

ТАКСИ МИЛЕНИУМ

телефон: 06261818

адрес: Велико Търново, В.Априлов 3

Таксита

ЯНТРА-ТРАНС

телефон: 0899 151 951

адрес: Велико Търново, Ал. Константинов 13

Таксита

АКАЦИЯ

телефон: 062686868

адрес: Велико Търново, Д.Цончев 16

Таксита

АЙСИ -АСЕНОВА И СИЕ

телефон: 062602182

адрес: Велико Търново, Гео Милев 45

Таксита

ВАЮС

телефон: 062686868

адрес: Велико Търново, Стоян Михайловски 6

Таксита

ОМВЛ

телефон: 0887 853 475

адрес: Велико Търново, Васил Левски 17

Таксита