Сватби в Велико Търново

Телефон: 088 9501973

Адрес: Велико Търново, ул. Магистрална 3