Строително-ремонтни услуги в Костинброд

СЕН-ГОБЕН КОНСТРАКШЪН ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ

Телефон: 024899502; 024899503

Костинброд, Индустриална зона, ул. Император Константин Велики 13

Направление Rigips е част от Сен-Гобен К. П. Б-я ЕООД, дъщерно дружество на Сен-Гобен - световен лидер в производството и дистрибуцията на строителни продукти с над 190 000 служители в цял свят, над 135 производствени бази за гипсови продукти.

Б.Р. Билдинг

Костинброд, ул. Русе 11

Фирмата се занимава със строителство, ремонт и довършителни дейности.

ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ

Костинброд, Славянска 10 вх. A

Изкопни работи, вертикални планировки, транспортни услуги, строителство и ремонт на пътища и улици.

Телефон: 088 8214152

Адрес: Костинброд, Славянска 87