Строително-ремонтни услуги в Карнобат

ДАНИСТРОЙ

Карнобат, Бачо Киро 3

Фирмата принадлежи към средния бизнес. Извършва всякакви строително-ремонтни дейности. Приоритетно им е новото строителство.