Строително-ремонтни услуги в Димитровград

ЕЛКО-ИРИНА СПАСОВА

Телефон: 0887387857; 0889751709

Димитровград, бул. България 4, вх. Г

Ремонтни и строително-монтажни работи. Поддръжка, ремонт, монтаж на технологично оборудване, машини и съоръжения и промишлено оборудване. Реконструкции на жилищни сгради и помещения. Фирмата е регистрирана в КСБ за строежи от 4 и 5 категории.

Телефон: 088 9267557

Адрес: Хасково, ул. Веслец 32

Телефон: 038 663806

Адрес: Хасково, Христо Ботев 1, офис 419

Телефон: 038 664598

Адрес: Хасково, Княз Ал.Богориди 10

Телефон: 088 8883290

Адрес: Хасково, Дружба-1 ул. Георги Кирков 69 вх. А ет. 4 ап. 18

Телефон: 038 662373

Адрес: Хасково, Зайчар 83

Телефон: 089 7815400

Адрес: Пловдив, Полк.Сава Муткуров 79

Телефон: 089 9914665

Адрес: Хасково, ул. Единство 13 ет. 5 ап. 15

Телефон: 089 9025840

Адрес: Хасково, Любен Каравелов ул. Георги Бенковски 11

Телефон: 0888 938 222

Адрес: Хасково, Цар Симеон Велики 8