Строително-ремонтни услуги в Девня

ЗС-МЕХАНИЗАЦИЯ

Девня, Промишлена зона

Строително-ремонти дейности: безвзривно събаряне и разрушаване на промишлени сгради, стоманени конструкции, комини, инсталации; изкопни и довършителни работи; поставяне на пътни настилки.