Строителна, промишлена и селскостопанска техника в Видин

Телефон: 088 8061185

Адрес: Видин, Христо Ботев бл. 2 вх. в ап. 5