Строителна, промишлена и селскостопанска техника в Радомир