Строителен надзор в Гоце Делчев

ЦВЕТАН СЕЛМЕДИНОВ СЕЛМА

Гоце Делчев, Брегалница 3

Фирмата се занимава със строителен надзор и оценка на недвижими имоти.