Стопански и търговски камари в Търговище

Телефон: 0601 65107

Адрес: Търговище, П.Р.Славейков 4