Столове и детски кухни в Кърджали

Телефон: 0361 62344

Адрес: Кърджали, Студен Кладенец ул. Хвойна 2

Телефон: 0361 61130

Адрес: Кърджали, Беломорски 68