Стокови тържища в Кърджали

Телефон: 0361/ 6 53 13

Адрес: Кърджали, Източна промишлена зона бул. България 95