Статистика

Колко е БВП на България; какви са разходите на домакинствата през първата половина на годината; каква част от населението е в активна възраст; и колко са новопостроените жилищни сгради в страната – на всички подобни въпроси отговаря статистиката.

Събирането и анализът на статистическа информация е в услуга на редица икономически и социални дейности, например маркетинга и рекламата. С помощта на статистиката ще установите каква е потенциалната аудитория на новия ви онлайн продукт или услуга и кои са най-предпочитаните от хората канали за информация. 

Полезни връзки: Национален статистически институт – http://www.nsi.bg/index.php