Средни училища в Пазарджик

Телефон: 034 444 588

Адрес: Пазарджик, Сан Стефано 1

Телефон: 034918951

Адрес: Пазарджик, Хр.Ботев 38

Телефон: 034 446155

Адрес: Пазарджик, Неофит Бозвели 29